Wij zijn Studio 2C

Webdesign & uw grafische/computer helpdesk

Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie was een expertisiecentrum voor dyslexie gehandelaars.

Per 1 januari 2017 opgegaan in het Nederlands kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties.

Op de originel website van het instituut kon iedereen nagaan waar gecertificeerde behandelaars werkten.

randomness