Helpdesk

Wanneer u veel documenten moet bewerken komt het maar al te vaak dat een tekening, afbeelding of tekst aangepast of bewerkt moet worden om beter in uw 'verhaal' te passen.

Met zulke zaken hebben wij voortdurend te maken omdat wij materiaal vaak uit verschillende bronnen ontvangen.

Neem gerust contact met ons op wanneer u:

  • een foto vrijstaand wil maken (los van een achtergrond);
  • storende elementen uit een afbeelding wilt verwijderen;
  • foto's wilt laten corrigere op kleur;
  • oude getypte tekst wilt omzetten in tekst waarmee u op uw computer uit de voeten kunt (Optical Character Recorgnition);
  • een document hebt /ontvangt wat u niet (meer) kunt opnenen;
  • enz.